Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "satisfying" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "thỏa mãn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Satisfying

[Thỏa mãn]
/sætɪsfaɪɪŋ/

adjective

1. Providing abundant nourishment

 • "A hearty meal"
 • "Good solid food"
 • "Ate a substantial breakfast"
 • "Four square meals a day"
  synonym:
 • hearty
 • ,
 • satisfying
 • ,
 • solid
 • ,
 • square
 • ,
 • substantial

1. Cung cấp dinh dưỡng dồi dào

 • "Một bữa ăn thịnh soạn"
 • "Thức ăn đặc tốt"
 • "Ăn một bữa sáng thịnh soạn"
 • "Bốn bữa ăn vuông một ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • nhiệt tình
 • ,
 • thỏa mãn
 • ,
 • rắn chắc
 • ,
 • hình vuông
 • ,
 • đáng kể

2. Providing freedom from worry

  synonym:
 • comforting
 • ,
 • cheering
 • ,
 • satisfying

2. Cung cấp sự tự do khỏi lo lắng

  từ đồng nghĩa:
 • an ủi
 • ,
 • cổ vũ
 • ,
 • thỏa mãn