Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "satirical" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "châm biếm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Satirical

[Satirical]
/sətɪrəkəl/

adjective

1. Exposing human folly to ridicule

  • "A persistent campaign of mockery by the satirical fortnightly magazine"
    synonym:
  • satirical
  • ,
  • satiric

1. Phơi bày sự điên rồ của con người để chế giễu

  • "Một chiến dịch nhạo báng dai dẳng của tạp chí hai tuần một lần châm biếm"
    từ đồng nghĩa:
  • châm biếm