Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sanctity" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thánh thiện" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sanctity

[Thánh thiện]
/sæŋktɪti/

noun

1. The quality of being holy

  synonym:
 • holiness
 • ,
 • sanctity
 • ,
 • sanctitude

1. Phẩm chất của sự thánh thiện

  từ đồng nghĩa:
 • thánh thiện
 • ,
 • sự thánh thiện

Examples of using

The sanctity of this place has been fouled.
Sự thiêng liêng của nơi này đã bị phạm lỗi.