Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rudely" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thô lỗ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Rudely

[Thô l]
/rudli/

adverb

1. In an impolite manner

 • "He treated her impolitely"
  synonym:
 • impolitely
 • ,
 • discourteously
 • ,
 • rudely

1. Một cách bất lịch s

 • "Anh ấy đối xử với cô ấy một cách bất lịch sự"
  từ đồng nghĩa:
 • bất lịch s
 • ,
 • thô l

Examples of using

I was rudely awakened by a loud noise.
Tôi bị đánh thức một cách thô lỗ bởi một tiếng động lớn.