Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "robin" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "robin" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Robin

[Robin]
/rɑbən/

noun

1. Small old world songbird with a reddish breast

  synonym:
 • robin
 • ,
 • redbreast
 • ,
 • robin redbreast
 • ,
 • Old World robin
 • ,
 • Erithacus rubecola

1. Chim biết hót old world nhỏ với bộ ngực màu đỏ

  từ đồng nghĩa:
 • cướp
 • ,
 • áo đỏ
 • ,
 • cướp đỏ
 • ,
 • Thế giới cũ
 • ,
 • Erithacus rubecola

2. Large american thrush having a rust-red breast and abdomen

  synonym:
 • robin
 • ,
 • American robin
 • ,
 • Turdus migratorius

2. Lớn của mỹ có vú và bụng màu đỏ rỉ

  từ đồng nghĩa:
 • cướp
 • ,
 • Tên cướp người Mỹ
 • ,
 • Turdus Migratorius