Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "riverbank" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bờ sông" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Riverbank

[Bờ sông]
/rɪvərbæŋk/

noun

1. The bank of a river

    synonym:
  • riverbank
  • ,
  • riverside

1. Bờ sông

    từ đồng nghĩa:
  • bờ sông
  • ,
  • ven sông