Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reluctance" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ miễn cưỡng sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Reluctance

[Miễn cưỡng]
/rɪləktəns/

noun

1. (physics) opposition to magnetic flux (analogous to electric resistance)

  synonym:
 • reluctance

1. (vật lý) đối lập với từ thông (tương tự như điện trở)

  từ đồng nghĩa:
 • miễn cưỡng

2. A certain degree of unwillingness

 • "A reluctance to commit himself"
 • "His hesitancy revealed his basic indisposition"
 • "After some hesitation he agreed"
  synonym:
 • reluctance
 • ,
 • hesitancy
 • ,
 • hesitation
 • ,
 • disinclination
 • ,
 • indisposition

2. Một mức độ không sẵn lòng nhất định

 • "Một sự miễn cưỡng để cam kết bản thân"
 • "Sự do dự của anh ấy bộc lộ sự thiếu kiên định cơ bản của anh ấy"
 • "Sau một hồi do dự, anh ấy đã đồng ý"
  từ đồng nghĩa:
 • miễn cưỡng
 • ,
 • lưỡng l
 • ,
 • không thích
 • ,
 • không kiên định