Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "regally" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ regally sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Regally

[Regally]
/rigəli/

adverb

1. In a regal manner

  • "A regally appropriate representative"
    synonym:
  • regally

1. Một cách vương giả

  • "Một đại diện phù hợp"
    từ đồng nghĩa:
  • vương giả