Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rattled" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "rattled" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Rattled

[Lắc lư]
/rætəld/

adjective

1. Thrown into a state of agitated confusion

 • (`rattled' is an informal term)
  synonym:
 • flustered
 • ,
 • hot and bothered(p)
 • ,
 • perturbed
 • ,
 • rattled

1. Bị ném vào trạng thái rối loạn kích động

 • (`rattled' là một thuật ngữ không chính thức)
  từ đồng nghĩa:
 • bối rối
 • ,
 • nóng bỏng và phiền phức(p]
 • ,
 • nhiễu loạn
 • ,
 • lạch cạch