Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rapport" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "rapport" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Rapport

[Báo cáo]
/ræpɔr/

noun

1. A relationship of mutual understanding or trust and agreement between people

    synonym:
  • rapport
  • ,
  • resonance

1. Một mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau hoặc tin tưởng và thỏa thuận giữa mọi người

    từ đồng nghĩa:
  • mối quan hệ
  • ,
  • cộng hưởng