Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rana" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "rana" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Rana

[Rana]
/rænə/

noun

1. Type genus of the ranidae

    synonym:
  • Rana
  • ,
  • genus Rana

1. Loại chi của ranidae

    từ đồng nghĩa:
  • Rana
  • ,
  • chi Rana