Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "raisin" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "raisin" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Raisin

[Raisin]
/rezɪn/

noun

1. Dried grape

    synonym:
  • raisin

1. Nho khô

    từ đồng nghĩa:
  • nho khô