Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pung" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ pung sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pung

[Pung]
/pəŋ/

noun

1. A one-horse sleigh consisting of a box on runners

    synonym:
  • pung

1. Xe trượt tuyết một ngựa bao gồm một hộp dành cho người chạy

    từ đồng nghĩa:
  • pung