Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "predispose" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "dự đoán" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Predispose

[Dự đoán]
/pridɪspoʊz/

verb

1. Make susceptible

  • "This illness predisposes you to gain weight"
    synonym:
  • predispose

1. Làm cho nhạy cảm

  • "Bệnh này khiến bạn tăng cân"
    từ đồng nghĩa:
  • khuynh hướng