Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pounce" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "pounce" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pounce

[Pounce]
/paʊns/

noun

1. The act of pouncing

  synonym:
 • pounce

1. Hành động nảy

  từ đồng nghĩa:
 • vồ

verb

1. Move down on as if in an attack

 • "The raptor swooped down on its prey"
 • "The teacher swooped down upon the new students"
  synonym:
 • pounce
 • ,
 • swoop

1. Di chuyển xuống như thể trong một cuộc tấn công

 • "Kẻ săn lùng sà xuống con mồi"
 • "Giáo viên sà xuống học sinh mới"
  từ đồng nghĩa:
 • vồ
 • ,
 • sà lan

Examples of using

He knows that his critics are waiting to pounce on any slip that he makes.
Anh ta biết rằng các nhà phê bình của anh ta đang chờ đợi để đưa ra bất kỳ cú trượt nào mà anh ta thực hiện.