Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "porcelain" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "sứ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Porcelain

[Đồ sứ]
/pɔrsələn/

noun

1. Ceramic ware made of a more or less translucent ceramic

    synonym:
  • porcelain

1. Đồ gốm làm bằng gốm mờ ít nhiều

    từ đồng nghĩa:
  • sứ