Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pompon" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "pompon" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pompon

[Pompon]
/pɑmpɑn/

noun

1. Decoration consisting of a ball of tufted wool or silk

 • Usually worn on a hat
  synonym:
 • pompon
 • ,
 • pom-pom

1. Trang trí bao gồm một quả bóng bằng len chần hoặc lụa

 • Thường đội trên mũ
  từ đồng nghĩa:
 • pompon
 • ,
 • pom-pom

2. Dusky grey food fish found from louisiana and florida southward

  synonym:
 • pompon
 • ,
 • black margate
 • ,
 • Anisotremus surinamensis

2. Cá thực phẩm màu xám sẫm được tìm thấy từ louisiana và florida về phía nam

  từ đồng nghĩa:
 • pompon
 • ,
 • margate đen
 • ,
 • Anisotremus surinamensis