Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "polygamy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "đa thê" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Polygamy

[Đa thê]
/pəlɪgəmi/

noun

1. Having more than one spouse at a time

    synonym:
  • polygamy

1. Có nhiều hơn một vợ/chồng tại một thời điểm

    từ đồng nghĩa:
  • đa thê