Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poach" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ poach sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Poach

[Cá luộc]
/poʊʧ/

verb

1. Hunt illegally

 • "People are poaching elephants for their ivory"
  synonym:
 • poach

1. Săn bắt trái phép

 • "Mọi người đang săn trộm voi để lấy ngà"
  từ đồng nghĩa:
 • cá heo

2. Cook in a simmering liquid

 • "Poached apricots"
  synonym:
 • poach

2. Nấu trong chất lỏng sôi

 • "Mơ luộc"
  từ đồng nghĩa:
 • cá heo