Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plier" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "prang" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Plier

[Trước đó]
/plaɪər/

noun

1. Someone who plies a trade

    synonym:
  • plier
  • ,
  • plyer

1. Ai đó thực hiện giao dịch

    từ đồng nghĩa:
  • plier
  • ,
  • plyer