Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plagiarize" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ đạo văn sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Plagiarize

[Đạo văn]
/pleʤəraɪz/

verb

1. Take without referencing from someone else's writing or speech

 • Of intellectual property
  synonym:
 • plagiarize
 • ,
 • plagiarise
 • ,
 • lift

1. Lấy mà không cần tham khảo từ bài viết hoặc bài phát biểu của người khác

 • Sở hữu trí tuệ
  từ đồng nghĩa:
 • đạo văn
 • ,
 • nâng lên