Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "physician" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "bác sĩ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Physician

[Bác sĩ]
/fəzɪʃən/

noun

1. A licensed medical practitioner

 • "I felt so bad i went to see my doctor"
  synonym:
 • doctor
 • ,
 • doc
 • ,
 • physician
 • ,
 • MD
 • ,
 • Dr.
 • ,
 • medico

1. Một bác sĩ được cấp phép

 • "Tôi cảm thấy rất tệ, tôi đã đến gặp bác sĩ của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • bác sĩ
 • ,
 • tài liệu
 • ,
 • MD
 • ,
 • Tiến sĩ.
 • ,
 • trung gian