Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phony" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "phony" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Phony

[Giả tạo]
/foʊni/

noun

1. A person who professes beliefs and opinions that he or she does not hold in order to conceal his or her real feelings or motives

  synonym:
 • hypocrite
 • ,
 • dissembler
 • ,
 • dissimulator
 • ,
 • phony
 • ,
 • phoney
 • ,
 • pretender

1. Người tuyên xưng niềm tin và quan điểm mà mình không nắm giữ nhằm che giấu cảm xúc hoặc động cơ thực sự của mình

  từ đồng nghĩa:
 • đạo đức giả
 • ,
 • người tháo rời
 • ,
 • dissimulator
 • ,
 • giả mạo
 • ,
 • giả tạo
 • ,
 • giả v

adjective

1. Fraudulent

 • Having a misleading appearance
  synonym:
 • bogus
 • ,
 • fake
 • ,
 • phony
 • ,
 • phoney
 • ,
 • bastard

1. Lừa đảo

 • Có vẻ ngoài gây hiểu lầm
  từ đồng nghĩa:
 • không có thật
 • ,
 • giả mạo
 • ,
 • giả tạo
 • ,
 • thằng khốn