Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "persevere" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ kiên trì sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Persevere

[Kiên trì]
/pərsəvɪr/

verb

1. Be persistent, refuse to stop

 • "He persisted to call me every night"
 • "The child persisted and kept asking questions"
  synonym:
 • persevere
 • ,
 • persist
 • ,
 • hang in
 • ,
 • hang on
 • ,
 • hold on

1. Hãy kiên trì, từ chối dừng lại

 • "Anh ấy kiên trì gọi cho tôi mỗi đêm"
 • "Đứa trẻ vẫn kiên trì và liên tục đặt câu hỏi"
  từ đồng nghĩa:
 • kiên trì
 • ,
 • treo vào
 • ,
 • bám vào
 • ,
 • giữ lấy