Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perjury" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "perjury" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Perjury

[Khai man]
/pərʤəri/

noun

1. Criminal offense of making false statements under oath

  synonym:
 • perjury
 • ,
 • bearing false witness
 • ,
 • lying under oath

1. Phạm tội hình sự của việc tuyên bố sai

  từ đồng nghĩa:
 • khai man
 • ,
 • làm chứng giả
 • ,
 • nằm dưới lời thề

Examples of using

The court judged that the witness committed perjury.
Tòa án xét xử rằng nhân chứng đã khai man.