Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pendulum" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "con lắc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pendulum

[Con lắc]
/pɛnʤələm/

noun

1. An apparatus consisting of an object mounted so that it swings freely under the influence of gravity

    synonym:
  • pendulum

1. Một thiết bị bao gồm một vật được gắn sao cho nó dao động tự do dưới tác dụng của trọng lực

    từ đồng nghĩa:
  • con lắc