Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "passenger" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hành khách" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Passenger

[Hành khách]
/pæsənʤər/

noun

1. A traveler riding in a vehicle (a boat or bus or car or plane or train etc) who is not operating it

    synonym:
  • passenger
  • ,
  • rider

1. Một du khách đi trên một chiếc xe (một chiếc thuyền hoặc xe buýt hoặc xe hơi hoặc máy bay hoặc xe lửa, vv) không vận hành nó

    từ đồng nghĩa:
  • hành khách
  • ,
  • người lái