Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "papa" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "papa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Papa

[Papa]
/pɑpə/

noun

1. An informal term for a father

 • Probably derived from baby talk
  synonym:
 • dad
 • ,
 • dada
 • ,
 • daddy
 • ,
 • pa
 • ,
 • papa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop

1. Một thuật ngữ không chính thức cho một người cha

 • Có lẽ bắt nguồn từ nói chuyện trẻ con
  từ đồng nghĩa:
 • cha
 • ,
 • dada
 • ,
 • bố
 • ,
 • pa
 • ,
 • papa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop