Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "panama" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ panama sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Panama

[Panama]
/pænəmɑ/

noun

1. A republic on the isthmus of panama

 • Achieved independence from colombia in 1903
  synonym:
 • Panama
 • ,
 • Republic of Panama

1. Một nước cộng hòa trên eo đất panama

 • Giành được độc lập từ colombia vào năm 1903
  từ đồng nghĩa:
 • Panama
 • ,
 • Cộng hòa Panama

2. A stiff hat made of straw with a flat crown

  synonym:
 • boater
 • ,
 • leghorn
 • ,
 • Panama
 • ,
 • Panama hat
 • ,
 • sailor
 • ,
 • skimmer
 • ,
 • straw hat

2. Một chiếc mũ cứng làm bằng rơm với vương miện phẳng

  từ đồng nghĩa:
 • người chèo thuyền
 • ,
 • leghorn
 • ,
 • Panama
 • ,
 • Mũ Panama
 • ,
 • thủy th
 • ,
 • người hớt váng
 • ,
 • mũ rơm