Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "palmer" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "palmer" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Palmer

[Palmer]
/pɑmər/

noun

1. United states golfer (born in 1929)

  synonym:
 • Palmer
 • ,
 • Arnold Palmer
 • ,
 • Arnold Daniel Palmer

1. Tay golf hoa kỳ (sinh năm 1929)

  từ đồng nghĩa:
 • Palmer
 • ,
 • Arnold Palmer
 • ,
 • Arnold Daniel Palmer