Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ophthalmologist" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "ophthalmologist" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ophthalmologist

[Bác sĩ nhãn khoa]
/ɑpθəmɑləʤɪst/

noun

1. A medical doctor specializing in the diagnosis and treatment of diseases of the eye

  synonym:
 • ophthalmologist
 • ,
 • eye doctor
 • ,
 • oculist

1. Một bác sĩ y khoa chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt

  từ đồng nghĩa:
 • bác sĩ nhãn khoa
 • ,
 • bác sĩ mắt
 • ,
 • nhà đầu cơ