Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nymphomaniac" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nymphomaniac" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nymphomaniac

[Nữ thần]
/nɪmfoʊmeniæk/

noun

1. A woman with abnormal sexual desires

  synonym:
 • nymphomaniac
 • ,
 • nympho

1. Một người phụ nữ có ham muốn tình dục bất thường

  từ đồng nghĩa:
 • nữ thần

adjective

1. (used of women) affected with excessive sexual desire

  synonym:
 • nymphomaniacal
 • ,
 • nymphomaniac

1. (sử dụng phụ nữ) bị ảnh hưởng với ham muốn tình dục quá mức

  từ đồng nghĩa:
 • nữ thần