Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nuncio" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nuncio" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nuncio

[Nuncio]
/nənsioʊ/

noun

1. (roman catholic church) a diplomatic representative of the pope having ambassadorial status

    synonym:
  • nuncio
  • ,
  • papal nuncio

1. (giáo hội công giáo la mã) một đại diện ngoại giao của giáo hoàng có tư cách đại sứ

    từ đồng nghĩa:
  • nuncio
  • ,
  • giáo hoàng