Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "niece" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cháu gái" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Niece

[Cháu gái]
/nis/

noun

1. A daughter of your brother or sister

    synonym:
  • niece

1. Con gái của anh trai hoặc em gái của bạn

    từ đồng nghĩa:
  • cháu gái

Examples of using

Mary is my niece.
Mary là cháu gái của tôi.
Mary's my niece.
Mary là cháu gái của tôi.