Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nicotine" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nicotine" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nicotine

[Nicotin]
/nɪkətin/

noun

1. An alkaloid poison that occurs in tobacco

  • Used in medicine and as an insecticide
    synonym:
  • nicotine

1. Một chất độc alkaloid xảy ra trong thuốc lá

  • Được sử dụng trong y học và làm thuốc trừ sâu
    từ đồng nghĩa:
  • nicotine