Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nester" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nester" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Nester

[Nester]
/nɛstər/

noun

1. Someone who settles lawfully on government land with the intent to acquire title to it

  synonym:
 • squatter
 • ,
 • homesteader
 • ,
 • nester

1. Một người định cư hợp pháp trên đất chính phủ với ý định giành quyền sở hữu nó

  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xổm
 • ,
 • người ở nhà
 • ,
 • nester

2. A bird that has built (or is building) a nest

  synonym:
 • nester

2. Một con chim đã xây dựng (hoặc đang xây dựng) một cái tổ

  từ đồng nghĩa:
 • nester