Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mumps" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "quai bị" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mumps

[Quai bị]
/məmps/

noun

1. An acute contagious viral disease characterized by fever and by swelling of the parotid glands

    synonym:
  • mumps
  • ,
  • epidemic parotitis

1. Một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đặc trưng bởi sốt và sưng tuyến mang tai

    từ đồng nghĩa:
  • quai bị
  • ,
  • viêm tuyến mang tai dịch