Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mulatto" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "mulatto" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mulatto

[Mulatto]
/məlɑtoʊ/

noun

1. An offspring of a black and a white parent

    synonym:
  • mulatto

1. Con của bố mẹ da đen và da trắng

    từ đồng nghĩa:
  • mulatto