Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mucous" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ mucous sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mucous

[Nhầy]
/mjukəs/

adjective

1. Of or secreting or covered with or resembling mucus

 • "Mucous tissue"
 • "Mucous glands of the intestine"
  synonym:
 • mucous
 • ,
 • mucose

1. Của hoặc tiết ra hoặc được bao phủ bởi hoặc tương tự chất nhầy

 • "Mô nhầy"
 • "Tuyến nhầy của ruột"
  từ đồng nghĩa:
 • nhầy
 • ,
 • niêm mạc