Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "morass" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "morass" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Morass

[Morass]
/məræs/

noun

1. A soft wet area of low-lying land that sinks underfoot

  synonym:
 • mire
 • ,
 • quagmire
 • ,
 • quag
 • ,
 • morass
 • ,
 • slack

1. Một vùng đất ẩm ướt mềm mại nằm dưới chân

  từ đồng nghĩa:
 • vũng bùn
 • ,
 • vũng lầy
 • ,
 • quag
 • ,
 • morass
 • ,
 • chùng