Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "misinterpretation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "giải thích sai" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Misinterpretation

[Giải thích sai]
/mɪsɪntərprəteʃən/

noun

1. Putting the wrong interpretation on

 • "His misinterpretation of the question caused his error"
 • "There was no mistaking her meaning"
  synonym:
 • misinterpretation
 • ,
 • misunderstanding
 • ,
 • mistaking

1. Đưa ra giải thích sai về

 • "Việc giải thích sai câu hỏi của anh ấy đã gây ra lỗi của anh ấy"
 • "Không có ý nghĩa nhầm lẫn của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • giải thích sai
 • ,
 • hiểu lầm
 • ,
 • nhầm lẫn