Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mike" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mike" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mike

[Mike]
/maɪk/

noun

1. Device for converting sound waves into electrical energy

    synonym:
  • microphone
  • ,
  • mike

1. Thiết bị chuyển đổi sóng âm thành năng lượng điện

    từ đồng nghĩa:
  • cái mic
  • ,
  • mike

Examples of using

I handed the mike to him.
Tôi đưa mike cho anh ta.