Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "merrily" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thương xót" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Merrily

[Merrily]
/mɛrəli/

adverb

1. In a joyous manner

 • "They shouted happily"
  synonym:
 • happily
 • ,
 • merrily
 • ,
 • mirthfully
 • ,
 • gayly
 • ,
 • blithely
 • ,
 • jubilantly

1. Một cách vui vẻ

 • "Họ hét lên vui vẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • vui vẻ
 • ,
 • sinh sôi
 • ,
 • gay
 • ,
 • hoàn toàn
 • ,
 • tưng bừng

Examples of using

Little birds sing merrily in the trees.
Những chú chim nhỏ hót vui vẻ trên cây.