Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "merman" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người đàn ông" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Merman

[Merman]
/mərmæn/

noun

1. United states singer who appeared in several musical comedies (1909-1984)

  synonym:
 • Merman
 • ,
 • Ethel Merman

1. Ca sĩ hoa kỳ xuất hiện trong một số vở hài kịch âm nhạc (1909-1984)

  từ đồng nghĩa:
 • Merman
 • ,
 • Ethel Merman

2. Half man and half fish

 • Lives in the sea
  synonym:
 • merman

2. Nửa người và nửa cá

 • Sống ở biển
  từ đồng nghĩa:
 • người đàn ông