Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "men" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "men" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Men

[Đàn ông]
/mɛn/

noun

1. The force of workers available

  synonym:
 • work force
 • ,
 • workforce
 • ,
 • manpower
 • ,
 • hands
 • ,
 • men

1. Lực lượng công nhân sẵn có

  từ đồng nghĩa:
 • lực lượng lao động
 • ,
 • nhân lực
 • ,
 • tay
 • ,
 • đàn ông

Examples of using

Men aren't usually as interested in figure skating as women are.
Đàn ông thường không quan tâm đến trượt băng nghệ thuật như phụ nữ.
All men are brutes.
Tất cả đàn ông đều là vũ phu.
Old men are dangerous: it doesn't matter to them what is going to happen to the world.
Những ông già rất nguy hiểm: đối với họ điều gì sẽ xảy ra với thế giới không quan trọng.