Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "measles" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "sởi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Measles

[Sởi]
/mizəlz/

noun

1. An acute and highly contagious viral disease marked by distinct red spots followed by a rash

 • Occurs primarily in children
  synonym:
 • measles
 • ,
 • rubeola
 • ,
 • morbilli

1. Một bệnh do virus cấp tính và rất dễ lây lan được đánh dấu bằng các đốm đỏ khác biệt sau đó là phát ban

 • Xảy ra chủ yếu ở trẻ em
  từ đồng nghĩa:
 • sởi
 • ,
 • rubeola
 • ,
 • morbilli

Examples of using

Love is like the measles. We all have to go through it.
Tình yêu giống như bệnh sởi. Tất cả chúng ta phải trải qua nó.
The twins have come down with measles.
Cặp song sinh đã đi xuống với bệnh sởi.
Love is like the measles. We all have to go through it.
Tình yêu giống như bệnh sởi. Tất cả chúng ta phải trải qua nó.