Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mead" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mead" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mead

[Mead]
/mid/

noun

1. United states anthropologist noted for her claims about adolescence and sexual behavior in polynesian cultures (1901-1978)

  synonym:
 • Mead
 • ,
 • Margaret Mead

1. Nhà nhân chủng học hoa kỳ lưu ý cho những tuyên bố của cô về tuổi thiếu niên và hành vi tình dục trong các nền văn hóa polynesia (1901-1978)

  từ đồng nghĩa:
 • Mead
 • ,
 • Margaret Mead

2. United states philosopher of pragmatism (1863-1931)

  synonym:
 • Mead
 • ,
 • George Herbert Mead

2. Nhà triết học thực dụng hoa kỳ (1863-1931)

  từ đồng nghĩa:
 • Mead
 • ,
 • George Herbert Mead

3. Made of fermented honey and water

  synonym:
 • mead

3. Làm bằng mật ong và nước lên men

  từ đồng nghĩa:
 • đồng cỏ