Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mantel" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mantel" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mantel

[Thần chú]
/mæntəl/

noun

1. Shelf that projects from wall above fireplace

 • "In britain they call a mantel a chimneypiece"
  synonym:
 • mantel
 • ,
 • mantelpiece
 • ,
 • mantle
 • ,
 • mantlepiece
 • ,
 • chimneypiece

1. Kệ dự án từ tường trên lò sưởi

 • "Ở anh, họ gọi một con bọ ngựa là ống khói"
  từ đồng nghĩa:
 • mantel
 • ,
 • áo choàng
 • ,
 • ống khói