Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mahogany" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thụ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mahogany

[Gỗ gụ]
/məhɑgəni/

noun

1. Wood of any of various mahogany trees

 • Much used for cabinetwork and furniture
  synonym:
 • mahogany

1. Gỗ của bất kỳ cây gỗ gụ khác nhau

 • Sử dụng nhiều cho tủ và đồ nội thất
  từ đồng nghĩa:
 • gỗ gụ

2. Any of various tropical timber trees of the family meliaceae especially the genus swietinia valued for their hard yellowish- to reddish-brown wood that is readily worked and takes a high polish

  synonym:
 • mahogany
 • ,
 • mahogany tree

2. Bất kỳ loại cây gỗ nhiệt đới nào thuộc họ meliaceae, đặc biệt là chi swietinia có giá trị từ gỗ cứng màu vàng đến nâu đỏ, dễ gia công và có độ bóng cao

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ gụ
 • ,
 • cây gỗ gụ

3. A shade of brown with a tinge of red

  synonym:
 • reddish brown
 • ,
 • sepia
 • ,
 • burnt sienna
 • ,
 • Venetian red
 • ,
 • mahogany

3. Một màu nâu với một màu đỏ

  từ đồng nghĩa:
 • nâu đỏ
 • ,
 • nhiễm trùng huyết
 • ,
 • sienna bị cháy
 • ,
 • Màu đỏ Venice
 • ,
 • gỗ gụ