Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mahatma" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mahatma" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Mahatma

[Mahatma]
/məhɑtmə/

noun

1. (hinduism) term of respect for a brahmin sage

    synonym:
  • mahatma

1. (ấn độ giáo) thuật ngữ tôn trọng một nhà hiền triết brahmin

    từ đồng nghĩa:
  • soái ca